Bokslut i Stockholm

KEMA Redovisningsbyrå hjälper dig med alla typer av bokföringstjänster och inte minst en av de viktigaste punkterna på företagets agenda – bokslutet. Vi erbjuder bokslut i Stockholm samt kompletta årsredovisningar. Vi ser till att bokslutet kommer in på rätt datum och med alla upplysningar som krävs, oavsett bolagsform – som ett viktigt underlag för verksamhetens framtid.

Vad är bokslut?

Bokslut är ett krav för ditt företag! Hur gör man då ett bokslut? Jo, ett bokslut är en årsöversikt över ett företags bokföring och är något som alla företag måste göra enligt lagen. Det visar hur företagets ekonomi har sett ut under året och är viktigt både för dem inom företaget och för företagets intressenter.

Att göra ett bokslut är mer än bara en lagkrav från Bolagsverket. Det är en viktig del som hjälper dig att få en tydlig bild av företagets ekonomi för det gångna året. Det ger en översikt som inkluderar både inkomster och utgifter, vilket kan hjälpa dig att planera förbättringar för nästa år. Vi har många exempel på bokslut i Stockholm och vet hur man gör bokslut för att det ska uppfylla alla krav.

Bokslut i Stockholm - KEMA Redovisning

Se vilket bokslut som gäller för din företagsform

Aktiebolag & Ekonomiska föreningar

Alla företag behöver göra bokslut, men en årsredovisning är ett mer detaljerat dokument som krävs av bland annat aktiebolag och ekonomiska föreningar och ska lämnas in till Bolagsverket. Det är ett offentligt dokument som inte bara inkluderar årsbokslutet med resultat- och balansräkning, utan även en förvaltningsberättelse, noter och de ansvarigas underskrifter.

Handelsbolag & Kommanditbolag

För företag som drivs som handelsbolag eller kommanditbolag finns valet att göra antingen ett årsbokslut eller en fullständig årsredovisning. Här spelar faktorer som ägarnas natur (personer eller juridiska enheter) och företagets storlek in på vilka regler som är tillämpliga.

Enskild firma

Om du driver företaget som enskild näringsidkare, avrundas ditt bokföringsår vanligtvis med ett förenklat årsbokslut, även om det i vissa fall kan vara aktuellt att upprätta ett traditionellt årsbokslut. Det är företagets nettoomsättning som avgör vilken avslutningsmetod som är mest lämplig.

Vad är skillnaden mellan årsredovisning och årsbokslut?

Ett årsbokslut fungerar som en översikt över företagets ekonomiska aktiviteter under det gångna året och erbjuder en sammanfattning av företagets finansiella resultat och status i slutet av bokföringsperioden. Det inkluderar vanligtvis viktiga finansiella dokument såsom balansräkningen som visar företagets tillgångar och skulder, samt resultaträkningen som redogör för företagets intäkter och utgifter.

Årsredovisningen, å andra sidan, är ett mer detaljerat dokument som inte bara innehåller all information från årsbokslutet utan även ytterligare upplysningar som noter och en förvaltningsberättelse. Dessa tillägg ger en djupare insikt i företagets verksamhet, dess strategiska riktning och specifika händelser under det föregående året. Årsredovisning ska vara färdigställd inom sju månader efter räkenskapsårets slut och inlämnas till Bolagsverket, där den blir tillgänglig för allmänheten. Vi tar gärna hand om din åt dig.

Behöver du också ekonomisk rådgivning? Då finns våra rådgivare här för dig.

Bokslut - KEMA Redovisning i Stockholm

Vi upprättar ditt bokslut i Stockholm för året som gått

Inom Stockholms omfattande gränser med kontor på Östermalm och i Huddinge, står våra redovisningskonsulter redo att hantera ditt företags bokslut för det gångna verksamhetsåret. Vi upprättar boksluten online för en snabbare och enklare process. Men om ni har specifika behov när det gäller hur bokslutet ska presenteras, utformas eller dokumenteras, antingen digitalt eller på papper, så kan vi anpassa det enligt dina önskemål. Hör av dig till oss oavsett om du behöver upprättat bokslut i Huddinge, Östermalm eller i resten av Stockholm.

Kontakta oss för bokslut idag!

Välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt möte. Fyll i formuläret så kontakta vi dig inom kort.

Du hittar oss på Nybrogatan 34 på Östermalm och Elektronvägen 1 i Huddinge, Stockholm.